Kernvakgebieden

Belastingrecht

Vanwege de talrijke wettelijke bepalingen lijkt het belastingrecht een ondoorzichtige jungle. Wij brengen licht in dit donker.

Het belastingrecht speelt in talloze gevallen een grote rol, zowel voor particulieren als ook voor ondernemingen, zij het voor het opmaken van contracten, in verband met de opvolging van ondernemingen, bij de grensoverschrijdende tewerkstelling van bedrijfsmedewerkers of binnen het kader van het erf-/schenkingsrecht.

Wordt u ongerechtvaardigd belast door de belastingadministratie, dan zullen wij u vertegenwoordigen in het kader van de administratieve, evenals de gerechtelijke procedure.
Dankzij onze nauwe samenwerking met belastingconsulenten kunnen wij u ook bij het invullen van uw belasting-/Btw-aangifte, evenals bij klassieke thema’s inzake belastingconsultatie (financiële boekhouding, etc.) met advies bijstaan.
Ook de fiscale consultatie inzake grensoverschrijdende juridische situaties (verdrag inzake dubbele belastingheffing, etc.) behoort tot onze kernvakgebieden.

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht onderscheidt zich door veelvuldige facetten, zoals bv. de arbeidsovereenkomst, de beëindiging van arbeidsverhoudingen, het sociaal verzekeringsrecht, etc. Talloze dwingende bepalingen vereisen een bijzonder voorzichtige aanpak bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsverhouding. Werknemers zijn in het kader van het Belgische arbeidsrecht goed beschermd, wat bijzondere plichten en formaliteiten met zich mee brengt voor de werkgever, waarmee deze, in overeenstemming met de arbeids- en sociaalrechtelijke bepalingen, rekening dient te houden.

Het advocatenkantoor Chantraine & Partners helpt u bovendien bij de optimalisatie van loonstructuren ter inperking van de sociale lasten in het belang van de werkgever en de werknemer.

Stelt u grensoverschrijdend personeel te werk en heeft u in deze context vragen over de arbeidsrechtelijke vormgeving, zoals bv. over waar u sociaalverzekeringsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing te betalen hebt, dienen wij u graag van antwoord.

 

Verbintenissenrecht

Het venijn zit vaak in de details. Elke verbintenis kan aanleiding tot een geschil zijn, zij het in het privé- of het bedrijfsleven. Vandaar is het des te belangrijker een rechtszekere contractuele basis te creëren om interpretatiemoeilijkheden achteraf te vermijden. Wij ondersteunen u niet enkel bij de uitwerking van de overeenkomst, maar evt. ook bij de ontbinding, evenals de (gerechtelijke) vorderingen die voortvloeien uit de verbintenis.

Contractuele aangelegenheden zijn hierbij divers en komen o.m. in de volgende domeinen voor:

• Koopovereenkomst;
• Diestenovereenkomst;
• Huurovereenkomst;
• Vennootschapsovereenkomst;
• Overeenkomst van aandelenoverdracht;
• Arbeidsovereenkomst;
• Concessieovereenkomst
• ...

 

Burgerlijk en Aansprakelijkheidsrecht

In de brede zin gaat het om ontstane schade en de daarmee gepaard gaande vraag wie ervoor moet opdraaien.

Deze vaak complexe feitenkwesties hebben betrekking op de meest verschillende rechtsgebieden, zoals het burgerlijk recht, het handelsrecht, het vennootschapsrecht, etc.

Het gaat er met name om, verschillende juridische principes flexibel toe te passen op specifieke situaties.

 

CONTACT

 

Adres

Friedensstraße 10
4700 Eupen
België

Openingstijden

Maandag - Vrijdag:
09:00 - 12:30 & 14:00 - 15:00

Contact

T: +32 (0)87/78 59 89
F: +32 (0)87/78 50 79

Mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.